:

Får man semesterdagar när man börjar nytt jobb?

Innehållsförteckning:

  1. Får man semesterdagar när man börjar nytt jobb?
  2. Hur fungerar det med Förskottssemester?
  3. När får man sina nya semesterdagar?
  4. När får man mer semesterdagar?
  5. Vad år sammanfallande semester?
  6. Vad räknas som statlig tjänst?

Får man semesterdagar när man börjar nytt jobb?

Semester när du är ny på jobbet Även du som är ny på jobbet har rätt till semester. Däremot är det inte så att den som börjar nytt jobb i maj har 25 betalda semesterdagar att plocka ut. Du tjänar in dina semesterdagar över ett helår, från april till april.

Hur fungerar det med Förskottssemester?

Förskottssemester innebär i korthet att du får behålla ordinarie lön under obetalda semesterdagar (när du tar ut förskottssemester), trots att du inte tjänat in till semesterlön, men samtidigt uppstår en skuld till arbetsgivaren. Vanligtvis får du inget semestertillägg för dessa dagar.

När får man sina nya semesterdagar?

Du får nya semesterdagar varje år den 1 april om det inte står något annat i kollektivavtal eller i anställningsavtal. Är du nyanställd efter den 31 augusti, så är utgångspunkten att du redan har haft din sommarsemester om fyra veckor, och då har du bara rätt till 5 semesterdagar fram till 31 mars.

När får man mer semesterdagar?

Anställda har 25 semesterdagar tills man fyller 40 år. Därefter utökas antalet till 31 dagar och efter 50 år till 32 dagar. Dessutom får man ett semesterdagstillägg som motsvarar 0,605 procent av lönen.

Vad år sammanfallande semester?

Ett sammanfallande år innebär att du som anställd får dina betalda semesterdagar direkt i januari och sedan kan ta ut dagarna under året, alltså samtidigt som de tjänas in. Om du arbetar hela året har du tjänat in samtliga semesterdagar fram till semesterårets slut.

Vad räknas som statlig tjänst?

Svar: Som statsanställd arbetar du i allmänhetens tjänst på uppdrag av medborgarna via Sveriges riksdag och regering. Uppdraget handlar om att skapa samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige.