:

Hur börjar malignt melanom?

Innehållsförteckning:

  1. Hur börjar malignt melanom?
  2. Hur lång tid tar det att utveckla hudcancer?
  3. What determines the risk of melanoma spreading?
  4. How is melanoma treated if it has spread?
  5. What are the warning signs of melanoma?
  6. Can melanoma spread beyond the area where it was discovered?

Hur börjar malignt melanom?

Malignt melanom startar i de pigmentbildande melanocyterna, längst ner i överhuden. Malignt melanom förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. Genomsnittsåldern när diagnosen ställs är när patienten är omkring 60-70 år. Ofta ställs diagnosen något tidigare hos kvinnor.

Hur lång tid tar det att utveckla hudcancer?

Symtom och sjukdomstecken Cancer utvecklas under lång tid. Det kan ta 20 år eller mer från den första sjuka cellen tills en tumör upptäcks.

What determines the risk of melanoma spreading?

Other factors may go into determining the risk that the cancer may spread (metastasize), including whether the skin over the area has formed an open sore (ulceration) and how many dividing cancer cells (mitoses) are found when looking under a microscope. Melanoma is staged using the Roman numerals 0 through IV.

How is melanoma treated if it has spread?

Treating melanomas that have spread beyond the skin. If melanoma has spread beyond the skin, treatment options may include: Surgery to remove affected lymph nodes. If melanoma has spread to nearby lymph nodes, your surgeon may remove the affected nodes.

What are the warning signs of melanoma?

This melanoma shows color variations and an irregular border, both of which are melanoma warning signs. Melanomas can develop anywhere on your body. They most often develop in areas that have had exposure to the sun, such as your back, legs, arms and face.

Can melanoma spread beyond the area where it was discovered?

If these first lymph nodes (sentinel lymph nodes) are cancer-free, there's a good chance that the melanoma has not spread beyond the area where it was first discovered. Look for signs of cancer beyond the skin.