:

Hur länge hjälper memantin?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge hjälper memantin?
  2. Hur fungerar memantin?
  3. Hur yttrar sig Pannlobsdemens?
  4. Hur påverkas man av vaskulär demens?
  5. Hur börjar frontallobsdemens?

Hur länge hjälper memantin?

Hur länge varierar. Det kan handla om några månader upp till något år, ibland ännu längre. En del personer får mycket bra lindring i början av sjukdomsförloppet. Andra svarar inte alls på medicineringen.

Hur fungerar memantin?

Memantin verkar genom att blockera vissa receptorer (NMDA-receptorer) som signalsubstansen glutamat brukar fästa vid. Signalsubstanser är kemiska ämnen i nervsystemet som gör att nervceller kan kommunicera med varandra.

Hur yttrar sig Pannlobsdemens?

Symtom. Beteendeförändringar: personlighetsförändring, egocentrerad, dålig eller ingen sjukdomsinsikt, mental rigiditet, omdömeslöshet samt irritation och aggressivitet. Emotionella tecken: känslomässig avtrubbning, dålig ansiktsmimik, bristande spontanitet samt oro och depression.

Hur påverkas man av vaskulär demens?

Vaskulär demens orsakas av att olika delar av hjärnan inte kan få tillräckligt med näring och syre. Hur man påverkas av sjukdomen beror på vilka områden i hjärnan som skadas. Uppstår skador i pannloberna drabbas man av personlighetsförändringar. Om hjässloberna skadas försämras förmågan att analysera, tolka och förstå.

Hur börjar frontallobsdemens?

Det är inte känt vad exakt det är som orsakar sjukdomen. Troligen beror det på fel i omsättningen av vissa nervcellsproteiner. Sjukdomen är till viss del ärftlig. Ungefär hälften av alla med frontallobsdemens har en genetisk släkting som har haft sjukdomen.