:

Vad är latent energi?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är latent energi?
 2. Vad är sensibel värme?
 3. Vad är sensibel?
 4. Hur beskrivs ett grundämne?
 5. Vilka grundämnen finns de?

Vad är latent energi?

Latent värme kallas den energi som dels går åt när is och snö övergår till flytande vatten (s.k. smältvärme) och dels går åt när flytande vatten förångas genom evapotranspiration (s.k. ångbildningsvärme). Den latenta värmen är en viktig komponent i strålningsbalansen.

Vad är sensibel värme?

Sensibel värme När ett objekt värms upp ökas dess temperatur allt eftersom värme tillförs. Denna värmeökning kallas för sensibel värme. När värme tas ifrån ett objekt vilket leder till att temperaturen sjunker pratar man också om sensibel värme.

Vad är sensibel?

Sensibel betyder ungefär detsamma som känslig.

Hur beskrivs ett grundämne?

Grundämne är en substans där alla atomer har samma antal protoner i atomkärnan. Ibland används även begreppet element som synonym.

Vilka grundämnen finns de?

97 % av kroppen består av följande grundämnen:

 • Syre: 65 %. Ingår i alla delar av kroppen.
 • Kol: 18 %. Ingår i alla delar av kroppen.
 • Väte: 10 %. Ingår i alla delar av kroppen.
 • Kväve: 3 %. Ingår i proteiner och DNA.
 • Fosfor: 1,5 %. Ingår i DNA, skelett och tänder.
 • Kalcium: 0,35 %. Ingår i skelett, tänder och blod.