:

Hur påverkar relationer vår hälsa?

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkar relationer vår hälsa?
  2. Vad är uppdrag psykisk hälsa?
  3. Hur påverkar sociala relationer vår fysiska hälsa?
  4. Är relationer viktigt?
  5. Vad är UPH?

Hur påverkar relationer vår hälsa?

Sociala relationer är viktiga för vår psykiska hälsa Det handlar om att trivas och utvecklas tillsammans med andra, men också att ha människor omkring sig som kan ge stöd, hjälp och trygghet. När livet känns jobbigt kan det kännas lättare om man har någon att luta sig emot. Man kan också själv vara ett stöd för andra.

Vad är uppdrag psykisk hälsa?

Uppdrag Psykisk Hälsa är grundat i överenskommelsen mellan SKR och regeringen. Uppdrag Psykisk Hälsas arbete innebär bland annat samordning och samverkan tvärs över verksamheter och huvudmän. Flera av projekten riktar sig mot ledare och chefer inom kommuner och regioner.

Hur påverkar sociala relationer vår fysiska hälsa?

Ensamhet är hälsofarlig Ensamheten innebär en ökad risk för att utveckla hjärt- kärlsjukdomar, stroke och demens. Risken ökar också för psykiska problem. Mest skadlig är den kroniska ensamheten och där personen hela tiden bekräftar för sig själv att hen är ensam och ingen vill umgås med hen.

Är relationer viktigt?

Relationer är viktiga för oss människor. Goda relationer ger oss positiv energi och de flesta av oss mår bra av att under kortare eller längre tid omge oss med andra människor. Däremot så kan relationer som inte fungerar orsaka en stor känslomässig stress.

Vad är UPH?

Vad är Ungas Psykiska Hälsa (UPH)? Målet är att erbjuda stöd till barn och unga (6-17 år) och deras familjer i form av korta behandlingsinterventioner, enskilt eller i grupp. På Omtanken vårdcentral har vi tre UPH-mottagningar: Frölunda Torg, Landala och Pedagogen park.