:

Kan man förebygga Alzheimers?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man förebygga Alzheimers?
 2. Vilka riskfaktorer finns för Alzheimers sjukdom?
 3. Vad är skillnaden på Alzheimers och demens?
 4. What is preclinical Alzheimer's disease?
 5. Are there additional biomarkers for Alzheimer's disease?
 6. Are genes the only factor that affects your risk of Alzheimer's disease?
 7. Are You at risk for Alzheimer's disease?

Kan man förebygga Alzheimers?

Att kunna eliminera några av de viktigaste riskfaktorerna för att drabbas av till exempel Alzheimers sjukdom är enkelt och effektivt för människor i alla åldrar. Med några enkla livsstilsförändringar som att äta mer grönsaker, sluta röka och börja lägga pussel kan du minska risken att drabbas av demenssjukdom.

Vilka riskfaktorer finns för Alzheimers sjukdom?

Här är några riskfaktorer som du kan påverka:

 • Högt blodtryck.
 • Högt kolesterolvärde.
 • Fetma och diabetes redan i medelåldern ökar risken att drabbas av Alzheimers sjukdom senare i livet.
 • Psykosociala faktorer som låg utbildning, depression, stress och ensamhet tenderar att öka risken.
 • Rökning är också en stor riskfaktor.

Vad är skillnaden på Alzheimers och demens?

Vaskulär demens eller blodkärlsdemens är den näst vanligaste demenssjukdomen efter Alzheimers sjukdom och förekommer i ungefär 20 procent av fallen. Vaskulär demens orsakas av att olika delar av hjärnan inte får tillräckligt med näring och syre. Det kan finnas flera orsaker till att blodflödet till hjärnan blir sämre.

What is preclinical Alzheimer's disease?

This stage is called preclinical Alzheimer's disease, and it's usually identified only in research settings. You won't notice symptoms during this stage, nor will those around you. This stage of Alzheimer's can last for years, possibly even decades.

Are there additional biomarkers for Alzheimer's disease?

Additional biomarkers — measures that can indicate an increased risk of disease — have been identified for Alzheimer's disease. These biomarkers can be used to support the diagnosis of Alzheimer's disease, typically after symptoms appear.

Are genes the only factor that affects your risk of Alzheimer's disease?

Genes aren't the only factor. Because you inherit one APOE gene from your mother and another from your father, you have two copies of the APOE gene. Having at least one APOE e4 gene increases your risk of developing Alzheimer's disease.

Are You at risk for Alzheimer's disease?

However, genetic risk factors are just one of the factors involved in getting Alzheimer's disease. The most common type of Alzheimer's disease usually begins after age 65 (late-onset Alzheimer's disease). The most common gene associated with late-onset Alzheimer's disease is a risk gene called apolipoprotein E (APOE). APOE has three common forms: