:

Vad är Synostos?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Synostos?
  2. Vad är Metopica?
  3. När fontanellen växer ihop för tidigt?
  4. Vad är Skallasymmetri?
  5. Vad är fontanellen för något?
  6. Vad händer om man slår i fontanellen?
  7. När försvinner fontanellen?
  8. Hur länge har bebisar mjukt huvud?

Vad är Synostos?

Sagittal synostos eller båtskalle är ett sjukdomstillstånd som innebär att bensömmen mellan främre och bakre fontanellen i ett barns kranium slutits för tidigt, vilket hindrar skallen att växa normalt.

Vad är Metopica?

Den främre suturen över pannan som är en förlängning av sagittala suturen heter Metopica och den palperas också. Tillväxten av barnets huvud mäts med ett vanligt måttband över det största omfånget och måttet anges i centimeter med en decimal.

När fontanellen växer ihop för tidigt?

När coronalsuturen på vardera sidan om den stora fontanellen är för tidigt sluten växer skallen uppåt och på tvären, medan pannan inte kan växa framåt. Detta ger en bred och hög skalle med platt panna ovanför ögonregionen och framåtbuktande högre upp.

Vad är Skallasymmetri?

Man kan urskilja två olika former av lägesbetingad skallasymmetri: sned respektive rak asymmetri. För båda gäller att tillplattningen kompenseras av utbuktning av skallen på annan plats, orsakad av hjärnans kraftiga tillväxt under det första levnadsåret.

Vad är fontanellen för något?

Mellanrummen mellan skallbenen kallas fontaneller och kan kännas olika tydligt hos olika barn. Den stora fontanellen blir mindre under barnets första år och känns inte längre när barnet är mellan ett och två år. Fontanellerna täcks av en stark hinna och tålig hud.

Vad händer om man slår i fontanellen?

Den kan göra ont och kännas öm. Det kan också bli svullet omkring bulan och barnet kan få ont i huvudet. Bulan försvinner oftast av sig själv efter några dagar. Ibland kan slaget mot huvudet bli kraftigare.

När försvinner fontanellen?

Den stora fontanellen blir mindre under barnets första år och känns inte längre när barnet är mellan ett och två år. Fontanellerna täcks av en stark hinna och tålig hud. Du behöver inte vara rädd för att försiktigt tvätta eller smeka barnet över det mjuka området på huvudet.

Hur länge har bebisar mjukt huvud?

Mellanrum mellan skallbenen - fontaneller Den stora fontanellen blir mindre under barnets första år och känns inte längre när barnet är mellan ett och två år. Fontanellerna täcks av en stark hinna och tålig hud. Du behöver inte vara rädd för att försiktigt tvätta eller smeka barnet över det mjuka området på huvudet.