:

Vad är skillnaden mellan gruppbostad och Servicebostad?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är skillnaden mellan gruppbostad och Servicebostad?
  2. Hur många LSS boende finns det i Sverige?
  3. Vem får bo i LSS boende?
  4. Hur många omfattas av LSS?
  5. Hur många har funktionsnedsättningar i Sverige?
  6. Vad gör man på serviceboende?
  7. Vad gör man på ett gruppboende?
  8. Får man ha djur på LSS-boende?
  9. Kan man bli vräkt från LSS-boende?

Vad är skillnaden mellan gruppbostad och Servicebostad?

I en gruppbostad ligger lägenheterna tillsammans och i direkt anslutning till en gemensam lägenhet. I servicebostaden behöver inte lägenheterna ligga i direkt anslutning till varandra eller till den gemensamma lägenheten, man kan behöva gå en kort sträcka.

Hur många LSS boende finns det i Sverige?

2018 hade 28 246 personer boende enligt LSS, vilket innebär en ökning med 5 900 personer och 26 procent sedan 2008. Detta motsvarar en ökning från 24 till 28 personer per 10 000 invånare. 90 procent av de som har LSS-boende utgörs av personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Vem får bo i LSS boende?

Du kan bo i gruppbostad, servicebostad eller barn- och ungdomsbostad. Samlingsnamnet för dessa är en LSS-bostad. I LSS-bostaden får personer som har en funktionsnedsättning stöd och hjälp av de som arbetar på boendet.

Hur många omfattas av LSS?

Den 1 oktober 2019 hade 75 000 personer någon verkställd insats enligt LSS vil- ket är en ökning med drygt 1 procent sedan 2018. Antalet personer som haft nå- gon verkställd insats har stadigt ökat över tid, 21 procent sedan 2010. Antalet insatser ökade från 116 5 till 116 7.

Hur många har funktionsnedsättningar i Sverige?

I undersökningen uppger 16 procent av befolkningen 16–64 år att de har en funktionsnedsättning. Av dem bedömer 42 procent att deras arbetsförmåga är mycket eller delvis nedsatt. Andelen sysselsatta är lägre bland personer med funktionsnedsättning än i befolkningen totalt.

Vad gör man på serviceboende?

I ett servicehus bor du i en egen lägenhet. Du har stöd av trygghetslarm och du har tillgång till viss gemensam service och gemensamma lokaler. Det finns också tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut (sjukgymnast). Behöver du stöd och hjälp kan du ansöka om hemtjänst.

Vad gör man på ett gruppboende?

På vissa gruppbostäder handlar du och lagar din egen mat med stöd av personal. På andra gruppbostäder gör man inköp av mat tillsammans och lagar maten tillsammans. Du betalar då en bestämd summa för måltiderna i förskott. Du väljer själv var du vill äta din mat, i din lägenhet eller i det gemensamma utrymmet.

Får man ha djur på LSS-boende?

Det finns ingen laglig möjlighet att förbjuda en person som bor i bostad enligt LSS att ha husdjur. Många kommuner och grupp- och servicebostäder enligt LSS förefaller dock ha egna regler, som gör att det inte går att ha husdjur.

Kan man bli vräkt från LSS-boende?

”Giltiga hyreskontrakt” – Om domslutet står sig försvårar det kommunens möjligheter att uppfylla människors rätt till boende enligt LSS. Om personer som sköter sig kollektivt kan vräkas på grund av en annans agerande skapar det otrygghet för redan utsatta människor.