:

Har Mexiko tillgång till rent vatten?

Innehållsförteckning:

  1. Har Mexiko tillgång till rent vatten?
  2. Kan man dricka vattnet i Mexiko?
  3. Är Mexico fattigt?
  4. Hur många har tillgång till rent vatten i Mali?
  5. Hur ser Mexico ut idag?

Har Mexiko tillgång till rent vatten?

– Bara i Mexico City-distriktet Iztapalapa saknar 2 miljoner människor tillgång till rent vatten, förklarar Luis Marín. Det som finns är jätteförorenat, men det finns nästan inget vatten allts, punkt slut. I hela Mexiko räknar man med 12 miljoner människor som inte har tillgång till rent vatten, säger Luis Marín.

Kan man dricka vattnet i Mexiko?

Dricksvatten. Man ska under inga omständigheter dricka kranvattet. Man kan köpa vatten på flaskor de flesta ställen. När man borstar tänder, kokar te eller fryser istärningar ska man också använda vatten från flaskor eller i alla fall koka vattnet först.

Är Mexico fattigt?

Inkomstskillnaderna är enorma i Mexiko. Varannan invånare räknas i nationell statistik som fattig och var tionde lever i extrem fattigdom. Samtidigt finns en välmående medelklass och en stor grupp mycket förmögna människor.

Hur många har tillgång till rent vatten i Mali?

I exempelvis Mali har 93 procent av den rikaste delen av befolkningen tillgång till rent vatten, medan bara 45 procent av den fattigaste har det.

Hur ser Mexico ut idag?

Under de senaste århundradena har Mexiko drabbats av många politiska konflikter. Landet har invaderats av spanjorer, nordamerikaner och fransmän. Den europeiska erövringen inleddes 1519 med den spanska conquistadoren Hernán Cortés och Mexiko var spansk koloni fram till 1821 då landet blev självständigt.