:

Vilken försäkring täcker ärr?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken försäkring täcker ärr?
  2. Hur mycket ersättning får man för ärr Folksam?
  3. Hur lång tid efter en skada kan man anmäla till försäkringsbolaget?
  4. Vad menas med vanprydande ärr?
  5. Hur lång tid tar ett ärende hos Insurello?

Vilken försäkring täcker ärr?

Så gäller din försäkring En förutsättning är att det olycksfall eller den sjukdom som orsakat skadan har krävt läkarvård, att skadan har läkt och att det har blivit ett bestående ärr. Till exempel kan både vår barnförsäkring och vår olycksfallsförsäkring för vuxen ersätta ärr.

Hur mycket ersättning får man för ärr Folksam?

Enligt ärrtabell för Underarmar, underben, armbågar och händer: 0,7 procent (9-15 cm längd / 2-3 cm bredd) av försäkringsbeloppet på kronor = 7 000 kronor.

Hur lång tid efter en skada kan man anmäla till försäkringsbolaget?

I hur lång tid efter skadan kan jag ansöka om ersättning? Det lönar sig att fylla i skadeanmälan utan dröjsmål efter att skadan inträffat. Skadeanmälan ska ändå göras inom ett år från det att skadan har inträffat. Om den utsatta tiden gått ut kan man inte längre ansöka om ersättning.

Vad menas med vanprydande ärr?

En vanprydnad betyder en utseendemässig skada på din kropp. Det kan till exempel vara ett ärr eller en hudmissbildning alternativt en amputation. För att du ska få ersättning för en vanprydnad måste den vara bestående vilket betyder att vanprydnaden inte ska förändras utan vara densamma framöver.

Hur lång tid tar ett ärende hos Insurello?

Hur lång tid hela processen tar är olika i varje ärende. Beroende på när skadan inträffade så kan det ta allt från 2 månader till 2 år. Logga in på Mina Sidor för att följa vad som händer i ditt ärende. Där kan du se vad som tidigare skett, nuvarande status och nästa steg.