:

Vad betyder mega och giga?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder mega och giga?
 2. Vad kommer efter Piko?
 3. Hur många nollor är det i Mega?
 4. Vad är större än Terra?
 5. Hur mycket är en giga?
 6. Vad är giga i matte?
 7. Vad kommer efter en kvintiljon?
 8. Vad är mega i matte?
 9. Hur stort är Tera?
 10. Vad är Mili?
 11. Vad står giga för?

Vad betyder mega och giga?

Ibland, som när man pratar om överföringshastigheter på datornät, brukar de här prefixen ha de gamla vanliga betydelserna, dvs att kilo betyder tusen, mega betyder en miljon och giga betyder en miljard.

Vad kommer efter Piko?

Tabell

SI-prefixSI-symbolDecimaltal
Millim0,001
Mikroµ0,000 001
Nanon0,0
Pikop0,0 001

Hur många nollor är det i Mega?

Prefix

DecimaltalPotensformPrefix
0001012tera
109giga
1000000106mega
1000103kilo

Vad är större än Terra?

Det gäller enheterna kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte och yottabyte.

Hur mycket är en giga?

Prefix som gör en enhet större

SI-prefixSI-symbolDecimaltal
TeraT 000 000
GigaG 000
MegaM
Kilok1 000

Vad är giga i matte?

Prefix används till att beskriva stora och små tal med hjälp av bokstäver. Några välkända prefix är giga, mega, kilo, milli, mikro och nano.

Vad kommer efter en kvintiljon?

Sverige, liksom större delen av Europa, låter det gå en miljon miljoner på en biljon. En miljon biljoner blir en triljon. Om man kan de latinska räkneorden är det lätt att fortsätta: en miljon triljoner blir en kvadriljon och en miljon kva- driljoner blir en kvintiljon. För tusen miljoner har vi ordet miljard.

Vad är mega i matte?

Mega, M, är ett SI-prefix som betyder miljon. Exempelvis 1 megavolt (MV) = volt eller 1 megawatt (MW) = watt .

Hur stort är Tera?

Prefix

DecimaltalPotensformPrefix
0001012tera
109giga
1000000106mega
1000103kilo

Vad är Mili?

En milis är en militär eller paramilitär enhet. Den bygger på mobilisering av civila medborgare, vilka oftast har ingen eller endast kort militär utbildning.

Vad står giga för?

Giga (förkortat G) är ett SI-prefix som betyder 109, det vill säga miljard. Ordet kommer från det grekiska ordet γίγας som betyder jätte (jämför gigant(isk)). Exempelvis 1 gigavolt (GV) = 000 volt eller 1 gigawatt (GW) = 000 watt. Det används även i mätning av datakapacitet (gigabyte).