:

Hur ser kottarna ut på en gran?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ser kottarna ut på en gran?
  2. Vart växer rödgran?
  3. Vad är det som klibbar på granens stam?
  4. Vilka träd har stora kottar?
  5. Hur ofta får en gran kottar?
  6. Hur lång tid tar det för en julgran att växa upp?
  7. Var kan jag köpa granplantor?
  8. Hur stor är en kotte?

Hur ser kottarna ut på en gran?

Granen har stora kottar, i södra Sverige kan de bli uppemot 15 cm långa. Kottarna utvecklas från de röda honblommorna som sitter längst ut på grenarna och det tar ungefär ett år från det att blomman befruktas till att kotten släpper fröna.

Vart växer rödgran?

I Sverige finner vi rödgran viltväxande i hela Sverige med undantag för de sydligaste delarna, där den förekommer planterad. Den växer med ytliga rötter och trivs i fuktig näringsrik mark. Gran är en av Sveriges viktigaste exportvaror där den både används som virke och för att framställa terpentin.

Vad är det som klibbar på granens stam?

Bäver 2. Utter Page 5 Vad är det som klibbar på granens stam? I visan, vilket träd sitter ekorren i?

Vilka träd har stora kottar?

Världens högsta träd - sequoian - har en kotte som inte ens är en centimeter stor. Medan världens största kotte kan bli mellan 40 och 50 centimeter. Den sitter på den nordamerikanska sockertallen och när den mognar dunsar den i marken.

Hur ofta får en gran kottar?

Gran saknar vissa år kottar helt och andra år produceras rikligt med kottar, sällan eller aldrig två år i följd. Tall producerar kottar i stort sett varje år, men med stora variationer och två kottår kan komma i följd.

Hur lång tid tar det för en julgran att växa upp?

Planerar för granar i alla storlekar En färdig julgran är mellan 8-10 år och cirka 240 cm hög.

Var kan jag köpa granplantor?

Granplantor kan du köpa hos någon av skogplantskolorna. Du hittar deras hemsidor nedan. Jag skulle tro att priset för en planta är 2-5 kr beroende på vilken slag planta det är och om den är 1 eller 2 år. Om du vill ha större granar måste du vända dig till någon handelsträdgård.

Hur stor är en kotte?

Olika träds kottar kan skilja sig i storlek från någon centimeter till 4 decimeter och väga så mycket som 5 kg. Honhängen från klibbal och gråal kallas också kottar, eftersom de är starkt förvedade.