:

Hur kan man skapa ett flödesschema?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man skapa ett flödesschema?
  2. Hur skapar man mallar?
  3. Hur gör man ett flödesschema i Word?
  4. Hur skriver man en mall?
  5. Vad visar ett flödesschema?

Hur kan man skapa ett flödesschema?

Börja bygga flödesschemat Klicka på Infoga > former och skapa diagram med former i galleriet. Om du vill infoga en figur klickar du på den och dra hårkorset för att rita den. Använd gruppen Flödesschema former och gruppen linjer för kopplingar mellan former.

Hur skapar man mallar?

Klicka på en mall som liknar den som du vill skapa och klicka sedan på Välj. Lägg till, ta bort eller ändra text, bilder eller formatering och gör andra ändringar som du vill ska visas i alla nya dokument som baseras på mallen. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Spara som. Klicka på Word-mall (.

Hur gör man ett flödesschema i Word?

Skapa ett flödesschema med bilder På fliken Infoga klickar du på SmartArt i gruppen Illustrationer. Gå till galleriet Välj en SmartArt-grafik, klicka på Process och dubbelklicka sedan på Bildaccentprocess. , väljer den bild du vill visa i diagrammet och klickar sedan på Infoga.

Hur skriver man en mall?

Skapa en mall baserad på ett befintlig dokument

  1. Klicka på Microsoft Office på ...
  2. Öppna dokumentet som du vill använda.
  3. Gör de ändringar du vill ska vara med i alla nya dokument som baseras på den här mallen.
  4. Klicka på Microsoft Office-knappen. ...
  5. Namnge den nya mallen, markera Word-mall i listan Filformat och klicka på Spara.

Vad visar ett flödesschema?

Ett flödesschema är ett diagram som vanligtvis representerar en process, ett system eller en datoralgoritm och ofta används för att dokumentera, planera, förfina eller visualisera ett arbetsflöde i flera steg.