:

Är AM på morgonen eller kvällen?

Innehållsförteckning:

  1. Är AM på morgonen eller kvällen?
  2. Vilken tid är mitt i natten?
  3. Vad är klockan när den är 12 AM?
  4. När är 00 00?
  5. När är det Spöktimme?
  6. Vad är klockan 4 PM?
  7. Vilken tid är 1 PM?

Är AM på morgonen eller kvällen?

Klockan "6 PM" betyder sålunda klockan sex på kvällen (18.00). PM motsvaras på svenska av förkortningen e.m. (eftermiddag). Motsatsen heter AM (ante meridiem), och är latin för 'före middag' och till exempel om klockan är "6 AM" betyder det att den är sex på morgonen (06.00).

Vilken tid är mitt i natten?

Svar: Både 24.00.00 och 00.00.00 är korrekta angivelser för midnatt, enligt den internationella ISO-standarden Dataelement och datautväxling – Skrivsätt för datum och tid.

Vad är klockan när den är 12 AM?

AM används således mellan midnatt och innan 12.00 mitt på dagen. AM används alltså för att ange tiden på natten och förmiddagen. PM betyder Post Meridiem och är latin för ”efter middag”. PM används för att ange tiden från 12.00 på dagen fram till midnatt.

När är 00 00?

Midnatt 00:00 och 24:00 Notationen 24:00 är främst till för att referera till exakt slutet av en dag i ett tidsintervall. En typisk användning ger öppettider som slutar vid midnatt (t. ex. "00:00-24:00", "07:00-24:00").

När är det Spöktimme?

Spöktimmen eller midnattstimmen (timmen efter midnatt) är särskilt förknippad med övernaturliga fenomen som spöken och gengångare. Vid den tiden kunde man enligt folktron även sluta kontrakt med djävulen.

Vad är klockan 4 PM?

PM är latin för post meridiem, vilket betyder efter middag. PM betyder alltså eftermiddag. I vissa språk används AM och PM för att tala om vilken tid på dygnet det är. Man säger att klockan är 10.42 AM, vilket betyder att klockan är 10.42 på förmiddagen.

Vilken tid är 1 PM?

PM är latin för post meridiem, vilket betyder efter middag. PM betyder alltså eftermiddag. I vissa språk används AM och PM för att tala om vilken tid på dygnet det är. Man säger att klockan är 10.42 AM, vilket betyder att klockan är 10.42 på förmiddagen.