:

Hur hanteras mjölken på gården?

Innehållsförteckning:

  1. Hur hanteras mjölken på gården?
  2. Är mjölk bra för ekonomin?
  3. Är Ohomogeniserad mjölk bättre?
  4. Hur gör man minimjölk?
  5. Varför är det viktigt att pastörisera mjölk?
  6. Varför sluta med mejeriprodukter?

Hur hanteras mjölken på gården?

När korna har mjölkats samlas mjölken i en tank på gården och kyls ner till 4 °C. Mjölkbilen kör mjölken till mejeriet där den pumpas in i kylda silotankar och förvaras innan den blir olika mjölkprodukter och förpackas. Mjölken kontrolleras både på gården och mejeriet så att den håller bra kvalitet.

Är mjölk bra för ekonomin?

Mjölk- och övriga jordbruksföretag är nämligen starka ekonomiska värdeskapare som ligger i topp jämfört med andra branscher. Det visar aktuell forskning.

Är Ohomogeniserad mjölk bättre?

Opastöriserad mjölk benämns ofta "mer naturlig" och därför extra bra för hälsan. Men det är stor risk att opastöriserad mjölk sprider olika bakteriesjukdomar. De är särskilt allvarliga för små barn, gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

Hur gör man minimjölk?

Ingredienser: Lågpastöriserad skummjölk fetthalt mindre än 0,1 %, vitamin A, B12 och D. Minimjölkens näringsvärde per 100 g (cirka 1 dl): Energivärde 140 kJ (35 kcal) Protein 3,4 g.

Varför är det viktigt att pastörisera mjölk?

Mjölk pastöriseras för att döda bakterier som kan göra oss sjuka, till exempel campylobacter, ehec och listeria.

Varför sluta med mejeriprodukter?

Studier vid Uppsala kliniska forskningscentrum visar ett samband mellan hög mjölkkonsumtion och ökad dödlighet på grund av kronisk inflammation, oxidativ stress och även försämrat immunförsvar. Samma studier visar även att de som drack mycket mjölk blev mer drabbade av benskörhet än de som avstod!