:

Vad är Bortgörning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Bortgörning?
  2. Hur fungerar Kalljäsning?
  3. Vad är Degutbyte?
  4. Vad menas med jäsa?
  5. Vad påverkar Jästiden?

Vad är Bortgörning?

Bortgörning. Slutlig degblandning, då fördeg blandas med de sista ingredienserna, eller när man blandar alla ingredienser på en gång.

Hur fungerar Kalljäsning?

Vad är kalljäsning? Svar: I de flesta recept jäser degen två gånger i rumstemperatur (30–60 min) och om rummet är varmt jäser degen extra snabbt. Men i stället för att jäsa på traditionellt vis kan man jäsa degen i kylen i 8–10 timmar.

Vad är Degutbyte?

Degutbytet anger i allmänhet vattenmängd i degen i förhållande till mjöl. Om även andra ingredienser i degen tas med i utbytet, pratar man om bruttoutbyte. I degutbytet sätts mängden mjöl till 100%. Mängden mäts som vanligt i vikt.

Vad menas med jäsa?

Jäsning eller fermentering innebär ofullständig oxidation av organiska föreningar utan syre. Jäsning är således en anaerob process, och den kan exempelvis leda till att organiska syror, alkoholer, vätgas eller koldioxid bildas. Jäsningsprocesserna är exoterma, det vill säga frigör energi.

Vad påverkar Jästiden?

Svar: Det är svårt att ange en exakt jäsningstid när man bakar bröd och bullar. Tiden påverkas av hur varmt det är i rummet och vilken temperatur vätskan och ingredienserna har. Ett varmare rum ger snabbare jäsning och ett kallt rum ger en långsam jäsning.