:

Hur drivs tunnelbana?

Innehållsförteckning:

  1. Hur drivs tunnelbana?
  2. Vem driver tunnelbanan i Stockholm?
  3. Hur får tunnelbanan ström?
  4. Vad är skillnaden mellan pendeltåg och tåg?
  5. Hur många vagnar har ett pendeltåg?

Hur drivs tunnelbana?

Stockholms tunnelbana

Allmänt
Spårvidd1435 millimeter
Högsta hastighet70-80 km/h
MatningStrömskena
^ Det är 100 stationer som är i bruk. Räknar man med Kymlinge, som aldrig har använts, finns det 101 stationer.

Vem driver tunnelbanan i Stockholm?

MTR Tech är Sveriges största underhållsbolag med totalansvaret för Stockholms tunnelbana, pendeltåg samt Mälartåg.

Hur får tunnelbanan ström?

När den används för strömförsörjning av tåg eller tunnelbana utgör den banans kontaktledning. Den är då normalt placerad i marknivå bredvid rälsen. Ibland är den placerad i taket ovanför spåren (såsom i Barcelonas tunnelbana och den planerade Citybanan i Stockholm).

Vad är skillnaden mellan pendeltåg och tåg?

Det finns fler lokaltåg i Stockholmstrakten i Storstockholms Lokaltrafiks regi, nämligen på Roslagsbanan och Saltsjöbanan, som inte kallas pendeltåg. Ordet pendeltåg används även i Göteborg. På finlandssvenska kallas liknande system närtåg och även närtrafik i stället för pendeltåg, främst i huvudstadsregionen.

Hur många vagnar har ett pendeltåg?

Varje tågsätt består av sex vagnar vilket motsvarar två X1- eller X10-enheter (fyra vagnar). Ett tåg av full längd utgörs därför av två X60-enheter. Tågsättens delar har ett tillägg i litterat så att ändvagnarna benämns X60A1 respektive X60A2 och de fyra mellanvagnarna X60M1-X60M4.