:

Är mineralull Brännbart?

Innehållsförteckning:

  1. Är mineralull Brännbart?
  2. Hur gör man stenull?
  3. Hur ser man skillnad på stenull och glasull?
  4. Är mineralull farligt avfall?
  5. Hur tillverkas Rockwool?

Är mineralull Brännbart?

Mineralull är ett icke brännbart material med kemiskt inerta egenskaper vilket gör att det ofta hamnar på deponi.

Hur gör man stenull?

Glasull och stenull tillverkas av glas respektive sten som smälts och spinns till tunna trådar. På trådarna sprutas ett bindemedel som härdas när isoleringen passerar genom en ugn. Efter härdningen kapas isoleringen till rätt format. Vissa produkter belägger man före kapningen med ett ytskikt av till exempel papper.

Hur ser man skillnad på stenull och glasull?

Vad är då skillnaden mellan glasull och stenull??? Skillnaden ligger i råvaran, dvs glas respektive sten, vilket kan påverka materialegenskaperna något: Glasull och stenull har i principå samma användningsområden, men stenull tål högre temperaturer vilket påverkar egenskaperna som brandisolerande material.

Är mineralull farligt avfall?

Vad händer sen? Mineralull och planglas läggs på särskilt avfallsupplag, så kallad deponi. Mineralull och planglas är sådant som inte går att återanvända/energiutvinna och som inte är farligt för miljön.

Hur tillverkas Rockwool?

Idag är ROCKWOOL verksamt i mer än 39 länder, från Kanada i väst till Malaysia i öst. Stenullsisolering är tillverkad av den naturliga resursen –vulkanisk sten. Inte bara är det ett naturligt förnybart och hållbart material, det har också en unik kombination av fördelar.