:

Var skicka jag mitt verkställighetshinder?

Innehållsförteckning:

  1. Var skicka jag mitt verkställighetshinder?
  2. Får man pengar om man blir utvisad?
  3. När kan jag söka asyl på nytt efter utvisning?
  4. Vad är skillnaden mellan avvisning och utvisning?
  5. Varför utvisas afghaner?
  6. När kan man ansöka om verkställighetshinder?

Var skicka jag mitt verkställighetshinder?

Om du har blivit utvisad från Sverige, men något speciellt händer som hindrar dig från att åka tillbaka till ditt hemland, kan du ansöka om verkställighetshinder hos Migrationsverket. Har du fått avslag på din ansökan om verkställighetshinder kan du överklaga beslutet.

Får man pengar om man blir utvisad?

Om ditt ärende överlämnas till polisen har du inte längre rätt till någon form av kontantstöd. Annat stöd till att återetablera dig i hemlandet sker i mindre omfattning. Om polisen har fått ansvaret för att avvisa eller utvisa dig är det dem du ska kontakta om du har frågor om din återresa.

När kan jag söka asyl på nytt efter utvisning?

Om man inte lämnar landet inom den tid som står i beslutet kan man få återreseförbud som innebär att man inte får återvända till något av Schengenländerna inom en viss tid. Beslut om avslag gäller normalt i fyra år, efter det kan man ansöka om asyl på nytt.

Vad är skillnaden mellan avvisning och utvisning?

Polisens beslut om avvisning tas ofta i samband med gränskontroll, eller när en person påträffas utan tillstånd att vistas i Sverige vid en inre utlänningskontroll. Efter tre månader fattas beslut om utvisning.

Varför utvisas afghaner?

I Sverige befinner sig ett mycket stort antal av afghaner som saknar skäl till att få stanna och som fått avvisningsbeslut och ska utvisas ur landet.

När kan man ansöka om verkställighetshinder?

Om du har blivit utvisad från Sverige, men något speciellt händer som hindrar dig från att åka tillbaka till ditt hemland, kan du ansöka om verkställighetshinder hos Migrationsverket. Har du fått avslag på din ansökan om verkställighetshinder kan du överklaga beslutet.