:

Vem är personalansvarig ombord?

Innehållsförteckning:

  1. Vem är personalansvarig ombord?
  2. Är besättning ett substantiv?
  3. Var bor besättningen på ett fartyg?
  4. Kan seglaren hissa?
  5. Vem styr ett fartyg?

Vem är personalansvarig ombord?

Befälhavaren är chef ombord och är ytterst ansvarig för fartyget, besättningen och lasten. Befälhavaren är den mest erfarna vad gäller navigering och är den som kör till och från kaj. Befälhavaren är också ansvarig för säkerheten ombord. Befälhavaren är den som sköter det administrativa ombord och kontakterna utåt.

Är besättning ett substantiv?

SubstantivRedigera uppsättning personer som sköter viss enhet (t. ex. fartyg, flygplan, stridsfordon, fästning, e.d.) Samtliga i besättningen klarade sig oskadda.

Var bor besättningen på ett fartyg?

besättningen regelbundet bor ombord på fartyg, skall fartyget ha sovhytter. För män och kvinnor som hör till besättningen skall finnas skilda sovhytter.

Kan seglaren hissa?

Hala – Att hissa båtens segel. Halvvind – När vinden kommer rakt från sidan under segling. Halkip – Beslag på båtens reling som används för genomföring av tågvirke vid förtöjning.

Vem styr ett fartyg?

Befälhavaren är chef ombord och är ytterst ansvarig för fartyget, besättningen och lasten. Befälhavaren är den mest erfarna vad gäller navigering och är den som kör till och från kaj. Befälhavaren är också ansvarig för säkerheten ombord. Befälhavaren är den som sköter det administrativa ombord och kontakterna utåt.