:

Hur får man rubriken att följa med i Excel?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man rubriken att följa med i Excel?
 2. Hur låser man översta raden i Excel?
 3. Vad innebär det att ha Utskriftsrubriker?
 4. Vad är en Tabellrubrik?
 5. Hur gör man en snygg tabell?

Hur får man rubriken att följa med i Excel?

Låsa kolumner och rader i Excel

 1. Om du bara vill låsa en rad klickar du på Lås översta raden.
 2. Om du bara vill låsa en kolumn klickar du på Lås första kolumnen.
 3. Om du vill låsa mer än en rad eller kolumn, eller om du vill låsa både rader och kolumner samtidigt, klickar du på Lås fönsterrutor.

Hur låser man översta raden i Excel?

Klicka på Normal på fliken Visa.

 1. Låsa den översta raden. Klicka på Lås översta raden på fliken Visa. ...
 2. Låsa den första kolumnen. Om du i stället vill låsa kolumnen längst till vänster klickar du på Lås första kolumnen på fliken Visa. ...
 3. Låsa valfritt antal rader och kolumner. Vill du låsa flera rader och/eller kolumner?

Vad innebär det att ha Utskriftsrubriker?

I ett kalkylblad som tar mer än en sida att skriva ut kan du skriva ut kolumnrubriker på varje sida så att kolumnrubrikerna visas på varje sida. Klicka på Utskriftsrubriker i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

Vad är en Tabellrubrik?

Tabellrubrik: Rubrik för tabellen (Caption). Exempel: En tillgänglig tabell. - Sammanfattning (Summary). Summary är en dold hjälp för personer med skärmläsare.

Hur gör man en snygg tabell?

Du kan skapa ett anpassat utseende för tabeller genom att dela eller sammanfoga celler, ta bort eller lägga till kolumner eller rader, eller lägga till kantlinjer. Om du arbetar med en lång tabell kan du upprepa tabellrubrikerna på varje sida som tabellen visas på.