:

Hur var det under modernismen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur var det under modernismen?
  2. Vad var modernismen en reaktion på?
  3. Hur såg man på människan under modernismen?
  4. Hur såg världen ut under modernismen?
  5. Hur har modernismen påverkat oss idag?
  6. Hur levde man under modernismen?

Hur var det under modernismen?

Modernism omfattar filosofi, konst, litteratur, arkitektur, skulptur och så vidare. Under slutet av 1800-talet pågick en stor förändring av samhälle, framförallt på grund av industrialismen och den tekniska utvecklingen. Människor började ifrågasätta äldre ideal och hela samhället.

Vad var modernismen en reaktion på?

Modernismen var en tid då man ville skapa känslor och uppröra. Målet var att skaka liv i folket och sin samtid. De vände sig emot realismen och naturalismen men ville också göra uppror mot de traditionella skönhetsidealen.

Hur såg man på människan under modernismen?

Människor började ifrågasätta äldre ideal och hela samhället. Människor fick en annan situation och andra typer av sysselsättningar än tidigare. Inom konsten påverkade fotografiet och senare filmen mycket, men även nya möjligheter inom arkitektur och tekniska framsteg påverkade.

Hur såg världen ut under modernismen?

Moderniteten som tankegång vilar på människans förmåga att kunna skapa, förbättra och förändra sin omgivning, med hjälp av praktiska experiment, vetenskaplig kunskap och teknologi. Modernismens samhälle karaktäriseras av en stark tro till människans självförståelse och frigörelse.

Hur har modernismen påverkat oss idag?

Det har påverkat politik, psykologi, teologi, ekonomi, media med mera. Överallt ifrågasätter man det modernismen tog för givet. Oavsett om det är könsroller, kapitalism eller något annat. Vi kan idag se vad som fungerade – och inte fungerade – med modernismens synsätt.

Hur levde man under modernismen?

Moderniteten som tankegång vilar på människans förmåga att kunna skapa, förbättra och förändra sin omgivning, med hjälp av praktiska experiment, vetenskaplig kunskap och teknologi. Modernismens samhälle karaktäriseras av en stark tro till människans självförståelse och frigörelse.