:

Hur bestäms ett materials elasticitetsmodul?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bestäms ett materials elasticitetsmodul?
  2. Hur stor är elasticitetsmodulen?
  3. Vad kännetecknar en plastisk deformation?
  4. Vad mäter e modul?
  5. Vad innebär låg elasticitetsmodul?
  6. Vad betyder Olegerad?

Hur bestäms ett materials elasticitetsmodul?

Materialets form-ändring är elastisk: om spänningen tas bort, får provstycket sin ursprungslängd tillbaka. Ur den delen av kurvan kan man bestämma elasticitetsmodulen, särskilt Youngs modul: Y = σ/ε = (F/A)/(Δℓ/ℓ) , där σ är spänning eller tryck (kraft F per area A) och ε är töjningen Δℓ/ℓ.

Hur stor är elasticitetsmodulen?

Enheten är pascal (Pa=N/m²) och storleksordningen är typiskt 100 GPa. Ekvationen är en omformulering av Hookes lag. Elasticitetsmodulen bestäms av atomernas bindningar och förändras därför inte vid till exempel härdning eller glödgning då dessa behandlingar inte förändrar atombindningarna.

Vad kännetecknar en plastisk deformation?

Plastisk deformation är en påtvingad (avsiktlig eller oavsiktlig) avvikelse från kroppens riktiga form. Plastiska deformationer är inte reversibla, i motsats till elastiska deformationer.

Vad mäter e modul?

Måttet på styvheten för ett material kallas elasticitetsmodulen, eller E-modulen för materialet. Stål har alltså högre E-modul än gummi trotts att gummi är mer elastiskt. På samma sätt som med hållfastheten kan E-modulen beskrivas vid olika belastningsfall: E-modulen vid drag, tryck, skjuv och böjning.

Vad innebär låg elasticitetsmodul?

Ett material med hög elasticitetsmodul t ex stål med E = 210 000 MPa är föga elastiskt medan ett material med låg elasticitetsmodul t ex gummi med E mellan 2 och 20 MPa är mycket elastiskt. Egentyngden kan försummas i de flesta fall då den är liten i jämförelse med övriga krafter.

Vad betyder Olegerad?

Olegerat stål, stål med relativt låga halter av legeringsämnen (se legerat stål). Termen olegerat stål är i stort sett synonym med begreppen handelsstål och kolstål. Osmundjärn, klumpar av smidbart järn (med dagens terminologi stål) på cirka 300 gram.