:

Vilka däggdjur har utvecklat de största hjärnorna?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka däggdjur har utvecklat de största hjärnorna?
  2. Vad är funktionell delen av hjärnan?
  3. Vad ansvarar hjärnbarken för?
  4. Vad är hålrum i hjärnan?
  5. Vad är hjärnans inre anatomi?

Vilka däggdjur har utvecklat de största hjärnorna?

Den absolut största hjärnan hittar man föga förvånande hos blåvalen som har en hjärna som väger hela 6,8 kg, vilket kan jämföras med hjärnan hos en människa som väger 1,4 kg. Tillsammans med elefanten, 5 kg, och delfinarten öresvin, 1,7 kg är blåvalen det enda djur som har större hjärna än människan.

Vad är funktionell delen av hjärnan?

Den funktionella delen av hjärnan benämns hjärnparenkym vilket omfattar nervceller och gliaceller. Hjärnan kontrollerar och koordinerar kroppsfunktioner som hjärtat, blodtryck, vätskebalans och kroppstemperatur och mentala funktioner som intellekt, känslor, minne och inlärning.

Vad ansvarar hjärnbarken för?

Hjärnbarken ansvarar för vårt medvetande och för tankar, känslor och minne. Från pannlobens hjärnbark styrs även alla våra medvetna rörelser. Sjukdomar i hjärnbarkens nervceller kan därför ge ofrivilliga rörelser som symtom, till exempel kramper vid epileptiska anfall.

Vad är hålrum i hjärnan?

Hjärnan innehåller hålrum, så kallade ventriklar. De är fyra till antalet och bildar ett system som är vätskefyllt. Vätskan, som kallas cerebrospinalvätska, bildas centralt i hjärnan och cirkulerar sedan till hjärnans yta och till ryggmärgen.

Vad är hjärnans inre anatomi?

Hjärnans inre anatomi Basala ganglierna. Precis under hjärnbarken ligger grupper av nervceller samlade i så kallade kärnor. De kallas basala ganglierna och har till uppgift att bearbeta information från hjärnbarken och på så sätt styra start och utförande av rörelser.