:

Hur behandlas akut hjärtinfarkt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur behandlas akut hjärtinfarkt?
  2. Vad är Hypokinesi hjärta?
  3. Vad är ett brustet hjärta?
  4. Kan hjärtsvikt läka ut?
  5. Vad är akut koronart syndrom?

Hur behandlas akut hjärtinfarkt?

Den vanligaste behandlingen är att kranskärlet öppnas genom en så kallad akut ballongvidgning. Ju snabbare kärlet kan öppnas, desto större är chansen att blodflödet till hjärtmuskeln blir som det ska vara igen och hjärtskadan blir så liten som möjligt.

Vad är Hypokinesi hjärta?

Nedsatt eller långsam rörelseförmåga i kroppsmuskulaturen. Störningen kan bero på sjukdom i de basala ganglierna, psykisk sjukdom, långvarig inaktivitet pga sjukdom, och andra tillstånd.

Vad är ett brustet hjärta?

Det tydligaste kännetecknet för takotsubo är att hjärtats kammare, vanligtvis den vänstra, vidgar sig och antar en ballongliknande form som försämrar hjärtats pumpförmåga. Symptomen vid brustet hjärta liknar i övrigt en akut hjärtinfarkt med bröstsmärta, förhöjda värden av hjärtskademarkören troponin och onormalt EKG.

Kan hjärtsvikt läka ut?

Det finns mycket bra behandling vid hjärtsvikt. Basen är läkemedelsbehandling. I de flesta fall behövs såväl betablockerare såsom ACE-hämmare och aldosteronantagonister för att få hjärtat att återhämta sig och därefter förhindra att hjärtsvikten försämras. I många fall behövs vattendrivande läkemedel.

Vad är akut koronart syndrom?

Akut kranskärlssjukdom, eller akut koronart syndrom, innefattar diag- noserna hjärtinfarkt med ST-höjning (STEMI), hjärtinfarkt utan ST-höj- ning (NSTEMI) och instabil angina.