:

Vad heter de två kända floderna i Asien?

Innehållsförteckning:

 1. Vad heter de två kända floderna i Asien?
 2. I vilket område har många av Asiens floder sina källor?
 3. Vilken flod ligger i Europa?
 4. Vad är störst älv eller flod?
 5. I vilken riktning rinner floderna i Asien?
 6. Vilka länder räknas till Östasien?
 7. Hur många länder finns det i Asien 2020?

Vad heter de två kända floderna i Asien?

Mekong, 4 023 kilometer, Kina, Burma, Laos, Thailand, Kambodja, Vietnamn. Indus, 3 180 kilometer, Pakistan, Indien, Kina. Nedre Tunguska, 2 989 kilometer, Ryssland. Brahmaputra, 2 948 kilometer, Bangla Desh, Indien, Kina.

I vilket område har många av Asiens floder sina källor?

I bergsområdet (Himalaya) söder om Tibet har många floder sina källor.

Vilken flod ligger i Europa?

På gränsen mellan Europa och Asien ligger Kaspiska Havet som är jordens största insjö med en yta av 374 000 kvadratkilometer. Läs mer om Kaspiska Havet här. Europas längsta floder är Volga med 3 531 kilometer och därefter Donau med 2 850 kilometer. Tredjen längst är Ural med 2 428 km vid gränsen mot Asien.

Vad är störst älv eller flod?

Flod brukar beteckna de största vattendragen. Älv används om floder i Sverige, Norge och Finland som oftast är större än en bäck eller å. Å är storleksmässigt oftast mellan bäck och älv.

I vilken riktning rinner floderna i Asien?

Från Himalaya och den tibetanska högplatån rinner stora floder i alla riktningar. Yangtze i Kina är Asiens längsta flod och rinner ut i Östkinesiska havet nära Shanghai. Gula floden rinner genom norra Kina och mynnar ut i Bohaihavet.

Vilka länder räknas till Östasien?

Östasien

 • A. Kina.
 • Taiwan.
 • C. Hongkong.
 • D. Japan.
 • E. Republiken Korea (Sydkorea)
 • F. Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)
BE

Hur många länder finns det i Asien 2020?

Det råder lite delade meningar om hur många länder det finns i Asien. Vissa hävdar att det finns fyrtioåtta (48) erkända länder som rättmätigt bör tillhöra världsdelen Asien.