:

Vad l ABCDE står för?

Innehållsförteckning:

 1. Vad l ABCDE står för?
 2. Vad är L ABC och L ABCDE för något?
 3. Vad är LABC och vad står bokstäverna för?
 4. Vad är det första du ska göra när du kommer till en olycksplats?
 5. Vad ska man göra efter LABC?
 6. Hur man agerar utifrån L ABCDE?
 7. Vilka delar ingår i de övre luftvägarna?

Vad l ABCDE står för?

Förkortningen står för S-Safety (säkerhet), A-Airway and cervical spine control (fri luftväg och manuell fixering av halsryggen), B-Breathing (andning), C-Circulation and bleeding (cirkulation och blödning), D-disability (oförmåga, medvetande- grad, rörelseförmåga och känsel), E-expose and protect from the environment ...

Vad är L ABC och L ABCDE för något?

Bokstäverna bygger på de engelska orden; Airway, Breathing, Circulation, Disability och Exposure. Varje bokstav representerar vitala funktioner där livshotande problem eftersöks och behandlas.

Vad är LABC och vad står bokstäverna för?

L-ABC står för, Livsfarligt Läge, Andning, Blödning och psykisk Chock eller Cirkulationssvikt. L-ABC talar om i vilken ordning man ska prioritera olika skador vid en olycksplats.

Vad är det första du ska göra när du kommer till en olycksplats?

Vad du kan göra när du kommer först till en trafikolycka - steg för steg

 1. Varna andra trafikanter genom att sätta ut varningstriangel och slå på varningsblinkers.
 2. Om någon befinner sig i ett livsfarligt läge, till exempel i en brinnande bil, hjälp honom eller henne till säkerhet. Kontrollera andning och puls. ...
 3. Ring 112.

Vad ska man göra efter LABC?

Bokstäverna L-ABC är ett komihåg för hur man skall tänka, bedöma, arbeta och prioritera vid en olycka eller sjukdomstillstånd. När man har jobbat sig igenom L-ABC är det bra om man kan göra en helkroppsundersökning och känna igenom kroppen från topp till tå. Man kan då upptäcka fler eller oupptäckta skador.

Hur man agerar utifrån L ABCDE?

 1. L – Livsfarligt läge.
 2. A – Airway, öppen luftväg.
 3. B – Breathing, andning.
 4. C – Cirkulation och blödning.
 5. D – Disability, medvetande, rörelse, känsel.
 6. E – Expose, helkroppsundersökning.

Vilka delar ingår i de övre luftvägarna?

Till luftvägarna hör näshålan, bihålorna, svalget, struphuvudet, luftstrupen och luftrören....Luftvägarna kan delas in i sex olika delar:

 • näsan.
 • bihålorna.
 • svalget.
 • struphuvudet.
 • luftstrupen.
 • luftrören.
BE