:

Vilken laddning har en atom som helhet?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken laddning har en atom som helhet?
  2. Hur stor är elektronens laddning?
  3. Hur ändras Elektronegativiteten i periodiska systemet?
  4. Hur får man reda på Masstalet?
  5. Hur beräknar man Överskottselektroner?

Vilken laddning har en atom som helhet?

Eftersom atomkärnan innehåller protoner och neutroner, är den positivt laddad. En atom har alltid lika många elektroner runt kärnan som protoner i kärnan. De positiva och negativa laddningarna tar då ut varandra. Atomen som helhet är alltså oladdad.

Hur stor är elektronens laddning?

Elektronens ungefärliga massa är 9,109·10–31 kg och dess laddning 1,602·10–19 coulomb.

Hur ändras Elektronegativiteten i periodiska systemet?

Elektronegativiteten minskar när man går neråt i periodiska systemet och ökar när man går åt höger, vilket visas i nedanstående tabell. Samtidigt minskar atomradien, medan joniseringsenergin ökar. Fluor har högst elektronegativitet och syre näst högst.

Hur får man reda på Masstalet?

Atomnumret är antalet protoner i kärnan. Det är masstalet. Masstalet är antalet protoner och neutroner i kärnan (fast egentligen visar det hur mycket atomen väger men strunt i det nu). Antalet neutroner kan du räkna ut så här: masstalet - atomnumret = antalet neutroner.

Hur beräknar man Överskottselektroner?

För att beräkna hur stort överskottet eller underskottet på elektroner är kan man därför använda följande formel: $Q=N\cdot e$ Q = N · e , där Q är föremålets laddning, N antalet överskottselektroner samt e elektronens laddning.