:

Vad är syftet med meditation?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är syftet med meditation?
  2. Var finns buddhismen i världen?
  3. Vad är tibetansk buddhism?
  4. Vad står i centrum för buddhismen?
  5. När började buddhismen uppstå?

Vad är syftet med meditation?

Vad är meditation? Meditation är samlingsnamnet för olika former av praktiker där man fokuserar sinnet på ett objekt, en tanke eller en aktivitet, för att träna uppmärksamhet och medveten närvaro. Målet med meditation är ofta att uppnå ett tillstånd av mental klarhet och ett känslomässigt lugn och stabilitet.

Var finns buddhismen i världen?

Idag finns buddhismen även i Västvärlden (Nya Zeeland, Australien, Kanada, USA, Nederländerna, Frankrike, m.fl.) och med mellan 350-550 miljoner anhängare ses den som en världsreligion. Buddhismen baseras på läror som tillskrivs Siddhartha Gautama, känd som Buddha (den uppvaknade).

Vad är tibetansk buddhism?

Lamaism, eller tibetansk buddhism som den också kallas, växte fram i Tibet på 600-talet e.Kr och är en speciell form av buddhism som har sina rötter i vajrayanabuddhismen. Lamaismen fick en särskild prägel efter att ha smält ihop med den lokala folktron på gudar, demoner och andar.

Vad står i centrum för buddhismen?

I centrum för kulten står istället Buddha, den upplyste, som är en läromästare och förebild som visar hur buddhisten ska leva. En filosofi och religion Bön, offer och tro på gudar är meningslöst enligt Buddha. Det är människan själv som har makten över sina handlingar och sitt liv.

När började buddhismen uppstå?

Buddhismen uppstod någon gång under perioden från 500-talet till 300-talet f.Kr. i Södra delen av Nepal, nuvarande Lumbini, Nepal. Den spreds sedan i östra Asien och kom att blandas med många kulturer och traditioner.