:

Hur mycket tjänar en Kyrkogårdsvaktmästare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket tjänar en Kyrkogårdsvaktmästare?
  2. Vad tjänar man på att vara med i Svenska kyrkan?
  3. Vad gör en Kyrkogårdsvaktmästare?
  4. Vad tjänar en fastighetsskötare 2021?
  5. Vad har en vaktmästare i lön?

Hur mycket tjänar en Kyrkogårdsvaktmästare?

27 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tjänar man på att vara med i Svenska kyrkan?

I genomsnitt betalar du cirka 1 % av din inkomst i kyrkoavgift. Det innebär att om du har 300 000 kr i årsinkomst så går 3 000 kr till kyrkan. 3 000 kr du kan spara in alltså. 3 000 kr under, låt oss säga 40 år, ger 120 000 kr.

Vad gör en Kyrkogårdsvaktmästare?

Som kyrkogårdsvaktmästare är dina arbetsuppgifter i huvudsak ofta kyrkogårdsarbete och parkskötsel. Dessutom ingår ofta underhåll, service och mindre reparationer av maskiner, gravgrävning och snöröjning med traktor och fastighetsskötsel.

Vad tjänar en fastighetsskötare 2021?

28 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad har en vaktmästare i lön?

Marknadslönen 2022 för vaktmästare, kontorsservice ligger mellan 26 000 och 32 000 kronor per månad. Sköta posthantering, olika uppgifter inom kontorstryckeri, distribution, viss fastighetsskötsel och säkerhetsarbete. Lönen påverkas av komplexiteten i arbetsmetoder och teknik samt krav på kunskap och erfarenhet.