:

Hur cellens energi och ämnesomsättning går till?

Innehållsförteckning:

  1. Hur cellens energi och ämnesomsättning går till?
  2. Var får cellen ut mest energi i form av ATP?
  3. Hur sköter cellen sin energi och ämnesomsättning?
  4. Vilka restprodukter bildas vid en normal aerob ämnesomsättning?
  5. Hur får cellen energi?

Hur cellens energi och ämnesomsättning går till?

Ämnesomsättningen är en tvådelad process, en kallas anabolism, då kroppen använder föda för att bygga eller laga celler och andra nödvändiga substanser, och den andra katabolism, då kroppen använder föda för att generera energi (värmeproduktion).

Var får cellen ut mest energi i form av ATP?

9. Var får cellen ut mest energi i form av ATP? Vid elektrontransporten.

Hur sköter cellen sin energi och ämnesomsättning?

cellandning är cellens sätt att få energi. För att kunna växa, hålla kroppsvärmen och röra på sig skaffar man sig energi genom att äta mat och andas in syre. I maten finns energirika ämnen, till exempel kolhydrater, fetter och proteiner. Kroppen förbränner ämnena med syre i ett antal kemiska reaktioner.

Vilka restprodukter bildas vid en normal aerob ämnesomsättning?

Vid aerob metabolism bildas vatten och koldioxid, som transporteras bort via blodet till placenta, se figur nedan.

Hur får cellen energi?

Hos människor görs det genom cellandningen, där vi andas in syre som driver en process där flera proteiner pumpar positivt laddade protoner från ena till andra sidan cellmembranet, vilket i sin tur skapar en elektrisk potential som cellen sedan kan omvandla till kemisk energi.