:

Hur kan en kronisk sjukdom påverka livet för den drabbade?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan en kronisk sjukdom påverka livet för den drabbade?
  2. Hur påverkar kronisk sjukdom människans livskvalitet?
  3. Vilka är kroniska sjukdomar?
  4. Hur kan sjukdom förändra livet för personen?
  5. Vad klassas som sjukdom?

Hur kan en kronisk sjukdom påverka livet för den drabbade?

Att leva nära någon som har en allvarlig eller långvarig sjukdom kan påverka livet på olika sätt. Ibland kan det vara jobbigt eller svårt. Ibland kan behandling och mediciner få en att må sämre ett tag. Allvarliga och långvariga sjukdomar kan påverka ens humör, känslor, ork och lust.

Hur påverkar kronisk sjukdom människans livskvalitet?

Patienter med kronisk sjukdom kan känna sig annorlunda i jämförelse med friska personer. Det kan i sin tur leda till att patienterna isolerar sig socialt då de upplever att de inte kan åstadkomma det som tidigare funnits möjlighet till och inte längre kan leva upp till omgivningens förväntningar.

Vilka är kroniska sjukdomar?

De vanligaste förekommande kroniska sjukdomarna tillhör grupperna hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancersjukdomar, lungsjukdomar såsom astma, allergi och KOL, psykiska sjukdomar inklusive beroendesjukdomar, neurologiska sjukdomar, muskel- och ledsjukdomar samt långvariga smärttillstånd.

Hur kan sjukdom förändra livet för personen?

Såväl, fysiska, psykiska, sociala, andliga som kulturella aspekter påverkar människans livssituation och hennes upplevelser av ohälsa. Personens upplevelse av ohälsa kan påverkas av bland annat sjukdom, skada, lidande och smärta men även av sociala faktorer och sociala relationer.

Vad klassas som sjukdom?

Sjukdom är ett funktionshindrande tillstånd som karakteriseras av fysiologisk, psykologisk och/eller social ohälsa. Med sjukdom avses i första hand ett förhållande som sätter normala funktioner ur spel och som kan vara dödligt, men också mer allmänt ett diagnostiserat lidande.