:

Vad är ett Kreditcertifikat?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett Kreditcertifikat?
  2. Hur fungerar Hävstångscertifikat?
  3. Hur fungerar knockout warranter?
  4. Hur säljer man Bear certifikat?
  5. Vad händer när en Mini Future blir knockad?
  6. Kan inte sälja certifikat?

Vad är ett Kreditcertifikat?

Kreditcertifikat. Kreditcertifikat är kopplat till antalet kredithändelser i ett eller flera bolag. Certifikatet drar oftast nytta av höga kreditpremier och ger därmed möjlighet till högre avkastning än traditionella ränteplaceringar då risken är något högre.

Hur fungerar Hävstångscertifikat?

Certifikat har en daglig hävstång. Det innebär att värdet på produkten utvecklas med hävstången multiplicerat med den underliggande tillgångens dagsutveckling. Hävstången gör att värdet på din investering förändras snabbare än värdet på den underliggande tillgången. Därför säger man att certifikat har en högre risk.

Hur fungerar knockout warranter?

Turbon har en barriärnivå, eller knock out-nivå, vilket kan leda till att den kan förfalla före sin ursprungliga slutdag ifall den underliggande tillgången når denna nivå under löptiden. Detta betyder att en turbo kan förfalla värdelös under löptiden.

Hur säljer man Bear certifikat?

I likhet med en aktie, är Swedbanks Bull & Bear-certifikat ett börsnoterat värdepapper som du enkelt kan köpa och sälja via bankens kontor, telefonbanken eller via internetbanken. Swedbank kommer under normala marknadsförhållanden erbjuda likviditet i certifikaten genom att ställa både köp – och säljkurser.

Vad händer när en Mini Future blir knockad?

Om priset på den underliggande tillgången når eller passerar stop loss-nivån förfaller mini futuren, vilket kallas att produkten knockas. Emittenten kommer då avyttra underliggande tillgångar och ett eventuellt restvärde kommer att betalas ut till innehavaren av den knockade mini futuren.

Kan inte sälja certifikat?

Om du inte kan sälja ditt Bull & Bear certifikat via börsen – fyll i och maila in blanketten Begäran om återbetalning.