:

Vilken resurs är viktigast?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken resurs är viktigast?
  2. Vad menas med resurser i ett företag?
  3. Vad är fysiska resurser?
  4. Är personal en tillgång?
  5. Vad är realkapital för något?
  6. Vad menas med begreppet resurs?

Vilken resurs är viktigast?

– Medarbetarna är vår viktigaste resurs, de gör hela jobbet. Därför är det viktigt att våra medarbetare trivs på jobbet, säger han. Ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor är en fråga om överlevnad för bolaget.

Vad menas med resurser i ett företag?

För att kunna uppnå de mål som finns i affärsidén behöver ett företag både materiella och personella resurser. De materiella resurserna kan vara lokaler, maskiner, fordon osv. De personella resurserna består av de personer som arbetar i företaget.

Vad är fysiska resurser?

Forskningen inom fysisk resursteori har sina rötter inom fysik. Inledningsvis var forskningen inriktad mot omvandlingen av fysiska resurser (material, energi och mark) i naturliga och samhälleliga system.

Är personal en tillgång?

Uttrycket “vår personal är vår största tillgång” är både förlegat och felaktigt. Personal kan omöjligt vara en organisations viktigaste tillgång. De dyker inte upp i balansräkningen och organisationer har inget som helst ägande av sin personal.

Vad är realkapital för något?

Med realkapital menas produktionsmedel (fabriker, maskiner, mark mm) som förutom råvara och arbetskraft (humankapital) krävs för att producera en vara.

Vad menas med begreppet resurs?

En persons resurser är de olika egenskaper, möjligheter, förmågor eller stöd från andra som personen kan ha och som kan bidra till att personen uppnår bästa möjliga hälsa. Resurser kan vara allt från ett bra stöd i familjen eller en hund att gå ut med, till beviljat boendestöd eller hemtjänst.