:

Vem ser till att besluten genomförs?

Innehållsförteckning:

 1. Vem ser till att besluten genomförs?
 2. Vilka dokument ingår i regeringens lagstiftningsprocess?
 3. Vem stiftar lagarna i Sverige?
 4. Vad beslutar riksdagen om?
 5. Vilka beslut tar riksdagen?
 6. Vad har riksdagen för befogenheter?

Vem ser till att besluten genomförs?

Myndigheterna ska se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs. Om riksdagen till exempel beslutar att skicka en fredsbevarande styrka till Afghanistan är det Försvarsmakten som ser till att det blir så. Och om riksdagen beslutar att ändra betygssystemet är det Skolverket som ser till att beslutet genomförs.

Vilka dokument ingår i regeringens lagstiftningsprocess?

 • Utredningar och kommittéer.
 • Utredningens förslag presenteras.
 • Lagrådet granskar förslaget.
 • Regeringen lämnar proposition till riksdagen.
 • Riksdagen fattar beslut.
 • Lagar i Svensk författningssamling.
 • Ett exempel ur verkligheten.
 • Rättsinformation som publiceras på webbplatsen.

Vem stiftar lagarna i Sverige?

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. Lagar är regler som alla i ett land måste följa. Lagstiftning är ett sätt att förändra saker i samhället. Förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller, kommer oftast från regeringen i en proposition.

Vad beslutar riksdagen om?

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statens budget. Riksdagen kontrollerar också hur regeringen sköter sitt arbete.

Vilka beslut tar riksdagen?

När riksdagen har beslutat om statsbudgeten är det regeringen som ansvarar för att genomföra riksdagens beslut.

Vad har riksdagen för befogenheter?

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statens budget. Riksdagen kontrollerar också hur regeringen sköter sitt arbete.