:

Vad är perfekta substitut?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är perfekta substitut?
  2. Vad är Välfärdsförlust?
  3. Hur räknar man ut Marginalprodukten?
  4. Vad är den totala intäkten i den nya jämvikten?
  5. Hur räknar man ut den totala kostnaden?

Vad är perfekta substitut?

väldigt lätt att byta kapital mot arbetskraft (om isokvanten är helt linjär så är kapitalet och arbetskraften perfekta substitut). Detta innebär att man t. ex. kan ersätta antal spadar mot antalet arbetare, medan motsatsen innebär att vi är mycket mindre benägna att byta bort kapital (t.

Vad är Välfärdsförlust?

Välfärdsförlust. En välfärdsförlust / dead weight loss är ett mått på ineffektiv resursanvändning som uppstår när marknadens prisnivå av någon anledning är högre eller lägre än jämviktspriset. Välfärdsförlusten utgörs av arean som bildas vid kvantiteten, mellan den ursprungliga utbudskurvan och efterfrågekurvan.

Hur räknar man ut Marginalprodukten?

Kan antingen beräknas som de totala kostnaderna (TC) delat på producerad kvantitet (Q) eller som summan av genomsnittliga fasta kostnader (AFC) och genomsnittliga variabla kostnader (AVC).

Vad är den totala intäkten i den nya jämvikten?

Totala intäkter i jämvikt? Pris gånger kvantitet ger totala intäkter. Jämviktspris gånger jämviktskvantitet ger totala intäkter i jämvikt.

Hur räknar man ut den totala kostnaden?

Totala rörliga kostnader, TRK = RK/st x q. Rörlig kostad per styck, RK/st = TRK ÷ q. Fast kostnad per styck, FK/st = FK ÷ q. Total kostnad, TK = FK + TRK.