:

Hur rör sig bin?

Innehållsförteckning:

  1. Hur rör sig bin?
  2. Har bin hjärnor?
  3. Hur ser en Bidrottning ut?
  4. Hur hittar humlor hem?
  5. Hur föds bin?

Hur rör sig bin?

För att röra sig och förstå i vilken riktning de rör sig använder bin en av de mest populära metoderna från antiken, nämligen observation av solen. Genom att helt enkelt identifiera solens position och strålarnas ursprung kan bin förstå hur och när de ska röra sig med detta verktyg.

Har bin hjärnor?

Biets hjärna är mindre än ett riskorn och har 100 000 gånger färre nervceller än människans hjärna. Precis som många andra djur använder bin ett så kallat optiskt flöde för att avgöra med vilken hastighet de rör sig och hur långt de har förflyttat sig.

Hur ser en Bidrottning ut?

Den nykläckta drottningen är längre än både arbetsbiet och drönaren och något tjockare än arbetsbiet. Hennes vikt är vid maximal äggproduktion 0,23 g. Om det finns rivaler i samhället söks de upp och drottningen försöker döda dessa. Bara en drottning tolereras normalt i bisamhället.

Hur hittar humlor hem?

Men de allra flesta humlor bygger ett bo åt sig i marken: bland rötter i en häck, i gräsmattans mossa och under träd. Och det är där du kan hjälpa till. De humlor som bygger bo i marken söker sig ofta till övergivna sork- eller musbon. Inuti sorkboet finns visset gräs, det gillar också humlan.

Hur föds bin?

Drottningen fäster vid äggläggningen ägget mot cellens botten och det tar det ca tre dygn tills ägget kläcks. När ägghinnan brister frigörs en liten böjd mask av 1 – 1,5 mm längd. Med äggets kläckning börjar en ny fas i individens utveckling. Den är nu en larv.