:

Vad räknas som ett börsras?

Innehållsförteckning:

  1. Vad räknas som ett börsras?
  2. Hur fungerar NASDAQ?
  3. Vad är NASDAQ för något?
  4. Vad är en aktiebörs?
  5. Hur går börsen i USA idag?
  6. Vilka företag ingår i NASDAQ?
  7. Vad är olika börser?

Vad räknas som ett börsras?

Ett börsras är en kraftig kursnedgång på börsen. Kan omfatta en enskild aktie, en eller flera branscher alternativt hela börsen. Det senare fallet benämns ofta baisse av fackmän, i motsats till hausse då börsen i allmänhet går uppåt.

Hur fungerar NASDAQ?

Nasdaq Stockholm, ofta kallad Stockholmsbörsen, är en marknadsplats för handel med värdepapper. Förutom aktier handlas även till exempel obligationer, förlagsbevis, premieobligationer, warranter, optioner och terminer. Marknadsplatsen är en reglerad marknad.

Vad är NASDAQ för något?

Nasdaq, akronym för National Association of Securities Dealers Automated Quotations, är en helt elektroniskt baserad börs, grundad 1971, med säte i New York, USA. Ungefär 3 200 företag är listade, oftast snabbväxande bolag med större potential och risk än de noterade på New York Stock Exchange.

Vad är en aktiebörs?

En aktiebörs är en centraliserad plats där aktier i börsnoterade företag köps och säljs.

Hur går börsen i USA idag?

Handel på övriga globala aktiemarknader gör du via mäklare, kontor eller 0771-22 11 22....USA.

New York Stock Exchange15.30-22.00
Nasdaq15.30-22.00

Vilka företag ingår i NASDAQ?

Nasdaq 100 består av de 100 största bolagen listade på NASDAQ börsen. Några bolag på indexet: Amazon, Comcast, Cisco, eBay, Google, Marriott, Viacom, Whole Foods, och Yahoo.

Vad är olika börser?

Företag har möjlighet att notera sig på olika marknadsplatser eller i vardagligt tal börser. Det finns två reglerade börser i Sverige - OMX Nordic Exchange Stockholm samt NGM Equity. Det finns även inofficiella marknader som First North, NGM Nordic MTF, Spotlight med flera.