:

Vad kostar det att underhålla en grav?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar det att underhålla en grav?
  2. Hur mycket betalar man för en grav?
  3. Vad ingår i skötsel av gravplats?
  4. Vem utser kyrkoherde?
  5. När får man ha lyktor på graven?

Vad kostar det att underhålla en grav?

STOR GRAVPLANTERING Det finns tre paket för skugga och tre för sol. År ett 2300 kronor/år Startkostnad vid ny skötsel 100 kronor År två och framåt 1000 kronor/år När du väljer ett gult årspaket ingår alltid årsskötsel (se sidan 4) samt granristäckare.

Hur mycket betalar man för en grav?

Gravsättning i askgravlund bekostas via begravningsavgiften. Vid gravsättning betalar dödsboet en engångsavgift för namnpresentation och underhåll av densamma i 25 år samt tyghölje. Avgiften är för närvarande 5 000 kronor inklusive moms.

Vad ingår i skötsel av gravplats?

Få hjälp med att sköta om graven

  • vårstädar under april månad, tar bort vinterdekorationer och putsar perenna växter.
  • klipper gräset på graven under hela säsongen, oftast en gång per vecka.
  • kantskär planteringsytan samt fyller på ny jord under maj månad.
  • rensar planteringsytan från ogräs 3–5 gånger under juni–september.

Vem utser kyrkoherde?

I nämnden skall ingå kyrkoherden och de övriga ledamöter som kyrkorådet i varje församling i pastoratet väljer inom sig. Antalet ledamöter och hur många av dem som varje församlingskyrkoråd skall utse bestäms genom överenskommelse mellan kyrkoråden.

När får man ha lyktor på graven?

Gravlykta och levande gravljus är tillåtet 1 oktober-30 april. Lågan ska vara skyddad och inte öppen. Kvarglömda lyktor tas bort så vill du behålla din gravlykta måste du ta bort den före 1 maj. Gravlyktor får inte vara av eldfängt material som trä.