:

Vad är hård HRM?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är hård HRM?
  2. Vad är Human Resource Management?
  3. Är HRM demokratiskt?
  4. Vad betyder HR på svenska?
  5. Vad är den organiska modellen?
  6. Vad gör man när man jobbar med HR?

Vad är hård HRM?

Inom hård HRM prioriteras kostnadseffektivitet och flexibilitet genom exempelvis tillfälliga anställningar och outsourcing. Inom den mjuka framhålls medarbetarnas engagemang och motivation, en strävan efter gemensamma värderingar och en stark företagskultur.

Vad är Human Resource Management?

Human Resource Management handlar om att leda de mänskliga resurser som finns inom en organisation och ofta förkortas begreppet som HRM (HR). Enligt Granberg (2003) så har HR blivit ett begrepp som tagit över det äldre begreppet som var Personnel Management där fokus låg på personalarbete och personaladministration.

Är HRM demokratiskt?

HR fokuserar på de mänskliga faktorerna i ett företag, bland annat behovet av att känna sig erkänd och känna grupptillhörighet. Human Relations (Elton Mayo) slogan innehöll ord som demokratisk arbetsdelning, medbestämmande och motivation.

Vad betyder HR på svenska?

HR är en förkortning av Human Resources. Som HR-chef är du ansvarig för din arbetsgivares personalresurser samt den eventuella HR-avdelning som arbetar med och sköter rekryteringen, kompetensutvecklingen och personalvården.

Vad är den organiska modellen?

Man skiljer ofta på organiska och mekaniska organisationsmodeller. En organisk modell är mer flexibel, mindre kontrollerande och styrs med engagemang och motivation. En mekanisk organisation är mer strikt i sin form samt styrs av nyckeltal och tydlighet.

Vad gör man när man jobbar med HR?

HR-avdelningens huvuduppgifter är att:

  • ge råd och stöd till chefer i HR-frågor.
  • ge råd och stöd till medarbetare.
  • utveckla HR-processer, metoder och verktyg för bland annat rekrytering, kompetensutveckling, ledarskap, lönebildning, arbetsmiljö, likabehandling och samverkan.