:

Hur fungerar kommunens budget?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar kommunens budget?
 2. Var får kommunerna sina pengar ifrån?
 3. Hur mycket pengar får kommunerna?
 4. Vart går kommunens pengar?
 5. Vilka är kommunens största inkomster?
 6. Vilken kommun är fattigast?
 7. Var bor de rika i Stockholm?
 8. Vad gör en fullmäktige?
 9. Hur får staten kommunen och landstingen in pengar?

Hur fungerar kommunens budget?

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige varje år besluta om en budget för kommande kalenderår. Budgeten ska innehålla en plan för de kommande tre åren där det första är budgetåret. Verksamhetsplan 2022 med budget för 2022, ram 2023 och plan 2024 antogs av kommunfullmäktige den 25 november 2021.

Var får kommunerna sina pengar ifrån?

Kommunalskatten står för ungefär 70 procent av kommunens inkomster. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Sedan bestämmer varje kommun själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas. Kommunerna får också statsbidrag från staten.

Hur mycket pengar får kommunerna?

År 2020 uppgick kommunernas kostnader till totalt 715 miljarder kronor. Kostnaderna för skola och barnomsorg, samt andra pedagogiska verksamheter utgjorde en betydande del av detta, drygt 300 miljarder kronor.

Vart går kommunens pengar?

Kommunernas enskilt största kostnad är kopp lade till skola och omsorg, medan regionernas största kostnader går till sjukvården. För statens del utgör transfereringar och bidrag de absolut största utgifterna. Om man slår samman alla kommuner, regioner och statens kostnader så fördelas det enligt Diagram 3.

Vilka är kommunens största inkomster?

Huvuddelen av intäkterna utgörs av kommunalskatt på invånarnas löneinkomster, inkomster av näringsverksamhet samt pensioner. Utöver kommunalskatten får kommunen intäkter ur det statliga utjämningssystemet.

Vilken kommun är fattigast?

Den kommun som enligt 2017-års medianinkomstmätning hade lägst medianinkomst var Årjäng. Utöver Årjäng fanns även följande kommuner på topp tio-listan över kommuner med lägst medianinkomst: Eda, Ljusnarsberg, Högsby, Haparanda, Åsele, Perstorp, Mellerud, Dals-Ed och Bengtsfors.

Var bor de rika i Stockholm?

Stockholmskommuner med störst andel rika

 • Danderyd 36,6 procent.
 • Lidingö 26,0 procent.
 • Täby 22,9 procent.
 • Nacka 19,7 procent.
 • Vaxholm 18,8 procent.

Vad gör en fullmäktige?

Kommunfullmäktige och regionfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen respektive regionen. De beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.

Hur får staten kommunen och landstingen in pengar?

Statsbidrag och utjämning Kommunerna får bidrag från staten. Staten finansierar bidragen med skatter som medborgarna betalar in, som exempelvis mervärdesskatt (moms), punktskatt på alkohol och tobak samt skatt på kapitalinkomster.