:

Vilken tingsrätt är behörig i brottmål?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken tingsrätt är behörig i brottmål?
  2. Vilka sitter i en tingsrätt?
  3. Hur många Förvaltningsrätter finns det i Sverige?
  4. Vad kallas parterna i en rättegång?
  5. Vilka Kammarrätter finns i Sverige?
  6. Är man i vid tvist?

Vilken tingsrätt är behörig i brottmål?

I ett brottmål är huvudregeln att behörig domstol är den tingsrätt i det geografiska område där brottet begåtts. I tvistemål är ofta utgångspunkten att behörig domstol är tingsrätten inom det område där svaranden (motparten) var folkbokförd den 1 november föregående år.

Vilka sitter i en tingsrätt?

Tingsrättens beslut och avgöranden kan i de flesta fall överklagas till Hovrätten över Skåne och Blekinge. På tingsrätten arbetar domare, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal. De bereder mål, fattar beslut och dömer. I tingsrätten verkar också nämndemän som deltar i det dömande arbetet.

Hur många Förvaltningsrätter finns det i Sverige?

I Sverige finns 12 förvaltningsrätter. Fyra av förvaltningsrätterna i landet är även migrationsdomstolar. Totalt finns det cirka 1 650 anställda på förvaltningsrätterna.

Vad kallas parterna i en rättegång?

VILKA ÄR MED PÅ RÄTTEGÅNGEN? Målsäganden får ibland stöd av ett mål s ägandebiträde och den tilltalade har ofta en försvarsadvokat till sin hjälp. Dessutom kan det finnas vittnen, sakkunniga och tolkar med under rättegången. De som är målsägande och tilltalad i ett brottmål kallas för parterna i målet.

Vilka Kammarrätter finns i Sverige?

Kammarrätter

  • Kammarrätten i Göteborg. Postadress. Box 1531. 401 50 Göteborg.
  • Kammarrätten i Jönköping. Postadress. Box 2203. 550 02 Jönköping.
  • Kammarrätten i Stockholm. Postadress. Box 2302.
  • Kammarrätten i Sundsvall. Postadress. Box 714. 851 21 Sundsvall.

Är man i vid tvist?

Tvister mellan privatpersoner avgörs oftast i tingsrätten I tingsrätten redogör parterna för vad de vill ha och varför. Därefter förhörs först parterna och sedan de vittnen som de har kallat. Slutligen får man tillfälle att argumentera för sin sak.