:

Vad är kompetensutveckling och varför är det så viktigt att det finna planer för kompetensutveckling i företaget?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är kompetensutveckling och varför är det så viktigt att det finna planer för kompetensutveckling i företaget?
  2. Varför behövs kompetensutveckling?
  3. Vilka konsekvenser kan det bli när en arbetstagare avbryter sina studier?
  4. Vad är målet med kompetensutveckling?
  5. Kan jag avbryta min studieledighet?
  6. Vad gäller för studieledighet?

Vad är kompetensutveckling och varför är det så viktigt att det finna planer för kompetensutveckling i företaget?

Kompetensutveckling är nödvändigt för att öka kunskaperna och färdigheterna genom certifierade och konsekventa utbildningar inom yrkesområdet. Genom kompetensutveckling boostar man en medarbetares karriär genom exempelvis resor, forskning, workshop, seminarium samt genom arbetet med drivna och erfarna kursledare.

Varför behövs kompetensutveckling?

Kompetensutveckling är naturligtvis lika viktigt för individen. Genom kompetensutveckling stärks individens långsiktiga anställningsbarhet och ger bättre förutsättningar för ett gott arbetsliv. Arbetsgivare och arbetstagare har därmed gemensamt intresse och ansvar för en väl fungerande kompetensutveckling.

Vilka konsekvenser kan det bli när en arbetstagare avbryter sina studier?

Du har enligt studieledighetslagen rätt att återgå till ditt arbete om du väljer att avbryta dina studier. Du informerar i så fall din arbetsgivare om att du vill återgå till arbetet. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att låta dig återgå tidigare än två veckor efter att du informerat arbetsgivaren.

Vad är målet med kompetensutveckling?

Målet med kompetensutveckling kan också vara att utvecklas till nya arbetsuppgifter eller för egen trygghet och utveckling i arbetslivet i stort. Kompetensutveckling är inte bara till för anställda som får lära sig mer och bli attraktivare på arbetsmarknaden.

Kan jag avbryta min studieledighet?

Du får avbryta studieledigheten och börja arbeta igen. I så fall måste du meddela det till din arbetsgivare 14 dagar i förväg. Om du varit ledig längre än ett år måste du säga till en månad i förväg. Om du bara är ledig för studier under en vecka får du avbryta och börja arbeta direkt.

Vad gäller för studieledighet?

Enligt studieledighetslagen har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (så kallad kvalificeringstid). Vad du vill studera väljer du själv.