:

Hur var det att leva i Maos Kina?

Innehållsförteckning:

  1. Hur var det att leva i Maos Kina?
  2. Hur var Maos ungdom?
  3. Vem tog över efter Mao?
  4. Vilket år dog Mao?
  5. Hur var Mao?

Hur var det att leva i Maos Kina?

Med kulturrevolutionen, som varade mellan åren 19, ville Mao avlägsna makthavare som enligt honom hade slagit in på den kapitalistiska vägen. Han ville skapa en ny kultur som skulle passa i ett socialistiskt samhälle. Tusentals människor dödades och miljoner fängslades eller förvisades.

Hur var Maos ungdom?

Kritiker menar att Mao utnyttjade ungdomen och studenternas revolutionära glöd för att bidra till en omstrukturering av maktförhållandena i partiet sådan att Mao själv lättare skulle få kontroll. Före och under kulturrevolutionen skapades en stor personkult kring Mao.

Vem tog över efter Mao?

I det politiska kaos som uppstod som en följd av Kulturrevolutionen hade flera tänkbara efterträdare till Mao Zedong rensats ut och 1976 utsåg Mao Hua Guofeng till sin tänkbare efterträdare. Efter Zhou Enlais död den 8 januari samma år blev han utnämnd till tillförordnad premiärminister.

Vilket år dog Mao?

9 september 1976Mao Zedong / Dödsdatum

Hur var Mao?

Mao Zedong () var ledare för Kina och kommunistpartiet från 1949 fram till sin död. Under sin tid vid makten slog han ned allt politiskt motstånd och gjorde sig själv till föremål för en omfattande personkult.