:

Vad tjänar man som sjöbefäl?

Innehållsförteckning:

  1. Vad tjänar man som sjöbefäl?
  2. Vad tjänar en förste styrman?
  3. Vad krävs för att bli lots?
  4. Hur mycket tjänar en fartygsbefäl?
  5. Vad tjänar man på en båt?
  6. Hur mycket tjänar en Båtman?

Vad tjänar man som sjöbefäl?

Vilken lön har sjöbefäl? Lönerna regleras genom kollektivavtal och varierar i förhållande till befattning och fartygets typ och storlek. Genomsnittslönen i lägsta befattning är runt 30 000 kr per månad. Efter två år i tjänst kan en högre befattning erhållas och då stiger lönen till runt 40 000 kr per månad.

Vad tjänar en förste styrman?

45 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad krävs för att bli lots?

Kraven för att bli lots är fyra års sjökaptensutbildning (180 hp) med fartygsförlagd utbildning, sjökaptensbrev som erhålls efter cirka sex års styrmans-/befälhavarpraktik, Sjöfartsverkets grundkurs för lots samt praktik i ett halvt år-fyra år beroende på lotsområde.

Hur mycket tjänar en fartygsbefäl?

45 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad tjänar man på en båt?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201532 900 kronor32 600 kronor
201631 000 kronor31 900 kronor
201730 700 kronor30 600 kronor
201829 800 kronor29 400 kronor

Hur mycket tjänar en Båtman?

45 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.