:

Vad är en bas U?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en bas U?
  2. Vem kan vara bas U?
  3. Vad har bas U för ansvar?
  4. Kan en Byggarbetsmiljösamordnare bas vara en juridisk person?
  5. Måste en bas u vara närvarande på arbetsplatsen?

Vad är en bas U?

För varje byggprojekt ska byggherren utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) och en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (Bas-U).

Vem kan vara bas U?

BAS-U – det viktigaste du behöver veta Byggherren är den som väljer vem som ska vara BAS-U i projektet. Även en juridisk person, alltså ett företag, kan vara BAS-U, men då måste byggherren utse en fysisk person som handläggare. BAS-U är en förkortning som står för byggarbetsmiljösamordnare för utförandet.

Vad har bas U för ansvar?

Bas-U samordnar de olika entreprenörerna på byggarbetsplatsen. Om det är en monteringsfärdig byggnad eller anläggning som ska uppföras, har den som tillverkar byggnaden eller anläggningen ett arbetsmiljöansvar för både byggskedet och bruksskedet.

Kan en Byggarbetsmiljösamordnare bas vara en juridisk person?

Byggarbetsmiljösamordnare ska vara en juridisk (ett företag) eller fysisk (en enskild person) person som förfogar över personer med utbildning, kompetens och erfarenhet för att kunna driva byggprojektets arbetsmiljöarbete.

Måste en bas u vara närvarande på arbetsplatsen?

En BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare under utförande) behöver inte, som många tror, vara ständigt närvarande och övervaka minsta lilla aktivitet. Däremot så behöver man ha en lista med handläggande eller företrädande kontaktpersoner som kan nås under de tider som arbete bedrivs.