:

Vem äter korsnäbb?

Innehållsförteckning:

  1. Vem äter korsnäbb?
  2. När häckar korsnäbb?
  3. Var finns korsnäbb?
  4. Har proportionellt störst näbb?
  5. Hur låter mindre korsnäbb?

Vem äter korsnäbb?

Vilka fåglar är det som äter upp tallkottar?? När det gäller fåglar som äter tallkottar tänker man nog närmast på korsnäbbar. Dom är specialiserade på att äta frön från gran- och tallkottar. Den mindre korsnäbben äter främst frön från grankottar, men utnyttjar även i viss mån tallfrön.

När häckar korsnäbb?

Äggläggningen sker vanligen ej fullt så tidigt som hos mindre korsnäbben, utan flertalet par börjar häcka i mars eller april.

Var finns korsnäbb?

Utbredning. Korsnäbbar förekommer främst på norra halvklotet i Europa, Asien och Nordamerika. De sydligast häckande kosrnäbbarna är vissa populationer av mindre korsnäbb som förekommer så lång söderut som Centralamerika och den endemiska arten hispaniolakorsnäbb som häckar i Västindien.

Har proportionellt störst näbb?

Utseende. Den mindre korsnäbben är en kraftigt byggd fink som mäter 15–17 cm och väger upp till 40 gram. Liksom de andra korsnäbbarna har den ett proportionellt stort huvud och en näbb med korsande näbbspetsar.

Hur låter mindre korsnäbb?

MINDRE KORSNÄBB Har mindre huvud och näbben är längre än den är hög (inte lika kraftig) och undernäbben är tydligt klenare än övernäbben. Över lag vanligare än större korsnäbb. Lätet hörs ofta. Inte lika hårt som större korsnäbb, något mer metalliskt, men svårt att skilja de två arternas läten åt.