:

Hur mycket kostar en tandutdragning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket kostar en tandutdragning?
  2. Hur mycket kostar tandvård för hälso- och sjukvård?
  3. Vad gäller fri tandvård för barn och ungdomar?
  4. Hur mycket Tandvård kan du få i din region?
  5. Kan du få tandvårdsbidrag från och med 24 år?

Hur mycket kostar en tandutdragning?

Lagning av två ytor på en kindtand. Pris: 1 315 kronor, inklusive bedövning. Utdragning av en tand (enkel). Pris 1 150 kronor, inklusive bedövning.

Hur mycket kostar tandvård för hälso- och sjukvård?

Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 150 kronor under ett år. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri. Tandvård för samma avgift som vid sjukvård gäller vid följande situationer:

Vad gäller fri tandvård för barn och ungdomar?

Fri tandvård för barn och ungdomar. Barn och ungdomar har rätt till tandvård utan att behöva betala. Det gäller till och med sista december det år de fyller 23 år. Då ingår i stort sett alla undersökningar och behandlingar och det spelar ingen roll om du går till en privat tandläkare eller till Folktandvården.

Hur mycket Tandvård kan du få i din region?

Ibland kan du få tandvård för samma avgift som sjukvård inom din region. Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 150 kronor under ett år. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri.

Kan du få tandvårdsbidrag från och med 24 år?

Det finns tre typer av stöd som du kan få från och med det år du fyller 24 år: Det allmänna tandvårdsbidraget, ATB. Det innebär att du får ett tandvårdsbidrag på 3 kronor per år beroende på hur gammal du är. Ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, som kan du få till förebyggande tandvård om du har en sjukdom som påverkar tänderna.