:

Vad är EDTA tandvård?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är EDTA tandvård?
  2. Vad är pulpit?
  3. Vad är endodonti Vad använder man för material vid den?
  4. Vad används Calasept till?
  5. Vad består guttaperka av?
  6. Vad Rotfyller man med?

Vad är EDTA tandvård?

EDTA är ett kalciumbindande preparat med hög affinitet till dentin och andra hårdvävnader. Att den är kalciumlösande är huvudskälet till dess användning och den har också en relativt god upplösande effekt på ”smearlayer” och biofilm. EDTA interfererar med natriumhypoklorit och ska inte användas på samma gång som detta.

Vad är pulpit?

Pulpit innebär att det finns en inflammation i tandens pulpa. En pulpit kan ge kraftiga symtom i form av värk och ilningar, men den kan också vara helt symtomfri. En inflammerad pulpa kan antingen läka ut eller vara oläkbar. En bedömning av vilken behandling som är lämplig görs från fall till fall, baserat på symtomen.

Vad är endodonti Vad använder man för material vid den?

Kärnmaterial. Det mer volymsbeständiga kärnmaterialet bör utgöra merparten av rotfyllningen. Guttaperka är fortsatt det dominerande kärnmaterialet. För att på ett bättre sätt kunna anpassa kärnmaterialet till den anatomiska variationen på rotkanalsystemet finns olika spetsdimension, konicitet och längd.

Vad används Calasept till?

Calasept spruta med Luer lock kanyler. För temporära rotfyllningar, stegvis excavering, pulpaöverkappning och isolering i djupa kaviteter. Med röntgenkontrast.

Vad består guttaperka av?

Kemiskt är guttaperka transpolyisopren och transisomer till naturgummi. Kemiska formeln är oviss. En källa säger C30H48, guttakolhydrat som huvudsaklig beståndsdel; en annan källa uppger C20H32. I ren form bildar ämnet små kristaller, som i luft oxideras brunrött.

Vad Rotfyller man med?

För att rotfylla tanden används ett slags cement och gummispetsar. Tandläkaren tar en röntgenbild för att se att spetsarna når till exakt djup och att rotkanalerna är helt fyllda. Oftast behöver du bedövning, särskilt om du har mycket tandvärk när behandlingen börjar.