:

Vad kan hända med patienter som får vätskedrivande mediciner?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan hända med patienter som får vätskedrivande mediciner?
  2. Hur skiljer sig åt Loopdiuretika respektive tiaziddiuretika?
  3. Varför tar man kalium prov?
  4. Är det farligt att ta vattendrivande?
  5. Hur länge kan man ta vätskedrivande tabletter?
  6. Finns det någon blodtrycksmedicin utan biverkningar?

Vad kan hända med patienter som får vätskedrivande mediciner?

Kaliumsparande diuretika minskar vätskenivåerna i kroppen, men utan att minska kaliumnivån. Tiaziddiuretika och loopdiuretika medför en förlust av kalium, vilket kan leda till olika sjukdomstillstånd. Kaliumsparande diuretika förskrivs till personer med en risk för låga kaliumnivåer.

Hur skiljer sig åt Loopdiuretika respektive tiaziddiuretika?

Loopdiuretika, som är det diuretika som används i första hand när du har hjärtsvikt. De kan även användas för att minska svullnad och vätskeansamling av andra orsaker, till exempel njursjukdom. Loopdiuretika är kraftigare vätskedrivande än tiaziddiuretika. Tiaziddiuretika, som används främst vid högt blodtryck.

Varför tar man kalium prov?

Provet tas till exempel om läkaren misstänker att du har någon njursjukdom eller högt blodtryck. Kaliumhalten i blodet kontrolleras också regelbundet om du använder vissa läkemedel. Framför allt gäller det läkemedel som används vid hjärtsjukdom eller högt blodtryck.

Är det farligt att ta vattendrivande?

eller? Enligt Socialstyrelsens statistik är vätskedrivande medel den vanligaste orsaken till sluten vård på grund av förgiftning. En närmare analys visar emellertid att ökningen beror på ospecificerade läkemedel och narkotiska och psykotropa läkemedel.

Hur länge kan man ta vätskedrivande tabletter?

Vid svårare hjärtsvikt med vätskeansamling i kroppen eller höga tryck i hjärtrummen får du oftast något vätskedrivande läkemedel. Du kan oftast lära dig själv hur länge du behöver fortsätta med behandlingen och när det är dags att sluta ta det vätskedrivande läkemedlet.

Finns det någon blodtrycksmedicin utan biverkningar?

Eftersom det finns flera olika typer av läkemedel som sänker blodtrycket, går det för de flesta att få ner blodtrycket till en lämplig nivå utan några större biverkningar.